Luonto

Saaristoluonto on herkkä ja haavoittuva. Rehevöityminen ja jokakesäiset leväongelmat ovat uhkia meri- ja järviluonnollemme. Myös vesien muu pilaantuminen, luonnon kuluminen, roskaantuminen ja häiritsevä käyttäytyminen huonontavat ympäristöä.

Luonnonystävänä voit vaikuttaa!

Muista hyvät tavat, turvallisuus ja luonnon haavoittuvuus rantautuessasi

 • Noudata jokamiehen oikeuksia ja -velvollisuuksia.
 • Tee tuli vain sille osoitetussa paikassa. Tulentekoon tarvitaan aina maanomistajan lupa. Jos alueella on metsäpalovaroitus, tulta ei saa tehdä.
 • Suosi olemassa olevia virkistyspalveluja, mm. leiriytymis- ja tulentekopaikkoja.
 • Älä roskaa - toimita jätteet jäteastioihin.
 • Muista kalastuslupa.
 • Koira talutusnuoraan vähintään 1.4.-31.8. välisenä aikana.
 • Imeytä pesuvedet maahan.

Noudata maihinnousukieltoja

 • Älä nouse maihin, etenkään saariin, joissa arvelet linnuston häiriintyvän. Luonnonsuojelu- ja rauhoitusalueet on merkitty lääninhallituksen tai Metsähallituksen kyltein.
 • Tutustu hylkeiden- ja saimaannorpan suojeluun - noudata kalastusrajoituksia.

Alenna nopeuttasi, vältä melua

 • Moottoriveneiden voimakasäänistä käyttöä kannattaa välttää asutuksen, sataman ja arvokkaiden luontokohteiden lähistöllä. Uudet moottorit ovat vanhoja vähämeluisempia.
 • Ajotapa vaikuttaa meluun. Hiljennä kapeikoissa myös turvallisuuden ja aallonmuodostuksen vuoksi.
 • Hiljennä ja vältä melua ja aaltojen nostattamista paikoissa, joissa arvelet vesilintujen pesivän.
 • Tullessasi poukamaan tai satamaan ja lähtiessäsi sieltä pois aja mahdollisimman hiljaa. Veneilijöiden lisäksi suojaisissa lahdissa viihtyvät rauhallisia oloja vaativat kasvit, jotka häiriintyvät potkurivirroista.
 • Rauhallinen ajotapa säästää kukkaroa sekä vähentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä.