Toiminnan kehittäminen

Suomen Moottoriveneklubi käynnisti strategian uusimisen kevään 2016 aikana, ja kaikki klubilaiset on kutsutiin mukaan pohdintaan: antamaan palautetta, kertomaan uusista ajatuksista ja hakemaan yhteistiä ratkaisuja. Miten rakennamme perinteikkään toiminnan perustalle tämän päivän ja tulevaisuuden veneilijöitä kiinnostavan tarjonnan?

Strategia on tehtiin laajassa yhteistyössä. Työssä käytettiin hyväksi muiden muassa  jäsentyytyväisyystutkimuksen tuloksia. Pientyöryhmissä tehtiin teemakohtaista pohdintaan ja ajatukset koottiin yhteen workshoptyöskentelyssä.

Suomen Moottoriveneklubin strategia vuosille 2017-2021 esiteltiin klubin syyskokouksessa marraskuussa 2016. Strategisia painopisteitä on neljä: jäsenpalvelut, vastuullinen veneilijä, jäsenten klubi ja tulevaisuuden klubi.

Kehittäminen jatkuu toiminnassa - klubilaisten yhteisvoimin. Klubilaiset itse kehittävät klubia.