Klubin hallituksen kokouksesta 11.1. poimittua

26.1.2018

Uusi hallitus on kokoontunut ensimmäistä kertaa. Ensi töikseen se asetti mm. lautakunnat ja päätti ryhtyä kertomaan toiminnastaan entistä avoimemmin: jatkossa kokouksista tehdään pikku-uutinen klubin verkkosivulle.

Klubin hallitus mm. täydensi kokouksessaan syyskokouksessa tehtyjä henkilövalintoja lautakuntiin. Lautakuntien jäsenet on päivitetty klubin verkkosivuille: Lautakunnat ja jaostot

– Perustimme myös uuden moottorivenejaoston, jonka tehtävänä on järjestää moottorivenekilpailu klubin 90-vuotisjuhlavuotena vuonna 2020. Jaoston vetäjäksi nimettiin Patrick Hänel, joka kokoaa jäsenet jaostoon, kertoo kommodori John Holmström

Hallitus päätti myös asettaa työryhmän käymään läpi kaikki klubin säännöt. Tarkoituksena on osallistaa sääntötyöhön myös jäsenet.

– Ajatus on että työryhmä tekee pohjatyön, minkä jälkeen materiaali annetaan klubilaisille pohdittavaksi ja kommentoitavaksi. Työryhmä jatkaa kommenttien pohjalta, ja kun asiasta on riittävä yhteisymmärrys, se viedään klubin kokouksen päätettäväksi.

Klubilaisten aktiivisempi osallistaminen toimintaan edellyttää, että he olisivat aiempaa helpommin saavutettavissa.

– Meillä on yhteinen Facebook-ryhmä, mutta läheskään kaikki eivät siellä ole mukana. Itse pitäisin esimerkiksi sähköpostitusta perinteistä kirjepostia toimivampana monessakin asiassa, mutta asiaa pitää vielä tutkia, kommodori miettii.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 14. helmikuuta.

Teksti: Marjo Mansikka