Muutoksia katsastusvaatimusten kohtaan " HÄTÄMERKINANTOVÄLINEET" 2017

10.5.2017

Muutoksen tarkoituksena on vastata elektronisten turvavälineiden kehitykseen sallimalla niiden korvaavan aikaisemmin vaadittuja pyroteknisiä välineitä. Tilastojen valossa pyrotekniikan merkitys merihätätapauksissa on vähentynyt ja elektroniset välineet lisääntyneet.

Hätäilmoitusvälineiden uudet katsastusvaatimukset perustuvat Rajavartiolaitoksen tekemään tutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn "APUA-Veneilijän hätäilmoitusopas" -suosituksiin. Oppaan voi lukea/tulostaa www.raja.fi/veneily.

katsastus