Jäsenkysely avoinna 23.6.2016 asti - vielä ehdit mukaan.

18.6.2016

Suomen Moottoriveneklubi on käynnistänyt strategiatyön. Työn pohjaksi haemme palautetta klubin palveluista ja toimintamuodoista sekä niiden tärkeydestä klubilaisille. Samalla haetaan uusia ajatuksia ja aloitteista toimintaan. Pyydämme klubilaisia vastaamaan kyselyyn 23.6.2016 mennessä jäsensivuillamme. Tunnukset löytyvät SMKInfon uutisesta.

Jäsensivut löytyvät osoitteesta www.smkfmk.fi/jasenhuone/

Käytä tunnuksia, jotka löytyvät viimeisestä infosta, älä kuitenkaan vaihda niitä omiksesi, muutoin estät muiden pääsyn jäsenhuoneeseen.

Pahoittelemme teknisiä ongelmia, joiden takia kyselyyn ei ole päässyt vastaamaan enismmäisten päivien aikana. Kiitos yhteydenotoista, jolloin huomasimme vian linkissä ja saimme sen korjattua. Pahoittelemme aiheuttunutta vaivaa.

Voit vastata kyselyyn myös paperilla ja palauttaa vastauksesi klubin toimistossa olevaan laatikkoon. Kyselylomakkeita saat klubin toimistosta. 

Kiitokset panoksestasi etukäteen.