Syyskokouksen päätöksiä

14.11.2015

Kommodoriksi valittiin Merja Vuori vuodeksi 2016 ja varakommodoriksi vuosiksi 2016-2017 Sakari Salonen. Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2016-2018 valittiin Timo Kivioja ja Henrik Palin.

Pajalahden satamalautakunta: Ilpo Leino, Unto Partinen ja Risto Savolainen

Pohjoisrannan satamalautakunta: Kristian Hjerppe, Hannu Montin ja Mauri Siivinen

Ulkosatamalautakunta: Juhani Pitsinki, Jouni Niiniaho ja Jukka Vilkki

Koulutus- ja ohjelmalautakunta: Mikko Kaira, Mirja Kivioja ja Kai Lange

Viestintälautakunta: Marjo Mansikka, Hannu Lahtonen ja Margit Alasalmi

Merkkilautakunta: Anne Järvinen, Rolf Paulow ja Timo Vanhanen

Tilintarkastaja: Mervi Vaarala, KHT, varatilintarkastaja: Erkki Rask, KHT

Toiminnantarkastaja: Timo Kekki, varatoiminnantarkastaja: Timo Siltanen

Sääntömuutosesitys hylättiin äänin 52 puolesta ja 20 vastaan.