Lasten ja nuorten veneilykoululla oli vilkas kausi

10.10.2015

Lasten ja Nuorten Veneilykoulun toimintavuosi oli vilkas ja päättyi syyskuun viimeisellä viikolla. Kausi alkoi vesipelastuskursseilla helmi-huhtikuussa. Yli kesäkauden kestäneiden veneilykoulun tiistai-iltojen lisäksi järjestettiin kesän aluksi Pajalahdessa päiväleirit ja Snäcknäsin viikkoleiri sekä Fårholmenin leiri elokuussa.

Yhteensä Veneilykoulun toiminnasta - kursseista, koulutuksista ja leireiltä - saatiin  95 osallistumismaksua ja toimintaa järjestettiin 37 päivänä. Kaikkia halukkaita ei pystytty ottamaan mukaan toimintaan. Veneilykoulu on osa Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Menestysseura –hanketta ja osa ohjelmasta toteutettiin tiiviissä yhteistyössä SPV:n kouluttajien kanssa.

Täydennystä kalustoon

Lasten ja nuorten veneilykoulussa kalustona käytetään RIB-veneitä. Niillä tehdään käytännön harjoitteita, opetellaan veneen käsittelyä ja pelastautumistaitoja. Käytössä on ollut kaksi yhteistyökumppanin käyttöömme antamaa venettä ja yksi ohjaajan oma vene.

Kesän aikana kävi ilmi, että kalusto ei ole riittävä koulutukseen. Toiminnan turvallisuusnäkökohdat vaativat yhden erityisen merikelpoisen RIB-veneen saamista käyttöön. Samalla turvattaisiin toiminnan jatkuvuus, kun aiempaa kalustoa poistuu käytöstä.

Klubin hallitus päätti elokuun kokouksessaan Zodiac PRO 500 –veneen hankinnasta. Vene on käyttökelpoinen ja turvallinen veneilykoulutuksen tarpeisiin – niin junioritoiminnassa kuin suunnitellussa aikuisten, uusien jäsenten veneilytaitokoulutuksessa. Lasten ja nuorten koulutuksessa veneen käytössä noudatetaan Trafilta saatua lausuntoa.  

Vene on käytettävissä monipuolisesti muihinkin klubin tarpeisiin. Hankinta rahoitetaan junioritoiminnalle varatusta rahoituksesta ja sponsorisopimuksella.

Lisätietoja: Junioritoiminta.