Klubi otti kantaa asemakaavan muutokseen Lohiapajalahdella

7.10.2015

Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluvirasto pyysi Suomen Moottoriveneklubi ry:n näkemystä Lohiapajalahden asemakaavaehdotuksesta. Kannanotto jätettiin 10.9.2015.

Suomen Moottoriveneklubi ry kiitti lausunnossaan, että kaavan linjauksen mukaan venesatamatoiminnot säilyvät alueella ja kaavassa on linjattu, ettei ratkaisu vaikuta satamien toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Klubi näki tärkeänä, että ratkaisu antaisi myös mahdollisuuksia sataman ja sen toimintojen kehittämiseen.

Lausunnossa korostettiin, että toiminnan volyymin on oltava jatkossakin riittävä.Tämä merkitsee klubimme käytössä olevien venepaikkojen määrän ja telakointialueen säilyttämistä vähintäänkin nykyisellään. Oleellista on myös sekä kesäaikaisen että syys- ja kevätaikaisen autojen pysäköintipaikkatarpeen huomioiminen kaavaratkaisussa. Huoltotyöt eivät onnistu ilman riittävää paikoitustilaa klubilaisia varten. Samoin klubin tapahtumat ja muu yhteisöllinen toiminta kaipaa oman tilansa.

Klubi on aktiivinen osa lauttasaarelaista kaupunkikuvaa ja lauttasaarelaisten arkea. Ja se on jatkossakin valmis kantamaan oman vastuunsa Lauttasaaren ja sen ainutlaatuisen yhteisön ja ympäristön kehittämisestä.

Klubin halusi kiinnittää kaavoittajan huomiota myös näkökulmiin, jotka on kirjattu kannanottoon. Seuraavassa vaiheessa lausuntojen perustella virasto viimeistelee kaavaehdotuksen, joka sitten esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Klubi jatkaa asiaan vaikuttamista ja valmistelua.

Lisätietoja: Rolf Paulow, kaavoitustyöryhmän jäsen, puh. 0400 303 047, Päivi Onnela, taloudenhoitaja, puh. 050 51 2843 tai Merja Vuori, kommodori, puh. 040 7301932

Liitteet